شرهانی کجاست....

خاک را یک سو بزن آرام تر خفته اینجا یار مفقود الاثر
و وقتی چیزی پیدا نمی کنند دست بغض گلویشان را می فشارد و آنها را مجبور می کند که زیر لب نجوا کنند:
گلی گم کرده ام می جویم او را به هر گل می رسم می بویم او را
اینجا شرهانی است چه چیزی را گم کرده باشی یا گم نکرده باشی باید دنبال گم شده خودت یا دیگران بگردی. مهم این است که هر کس هر چه پیدا کرد شادیش را با دیگران تقسیم می کند. اینجا سرزمین طلاست،معدن گنج است، اگر نقشه داشته باشی راحت به گنج می رسی،منظورم پلاک است یا هر چیزی که می تواند به گنج یعنی شهید تو را برساند.
اینجا سرزمین گمنام هاست. سرزمین بینام و نشان ها.
اما همیشه گمنامی در بی نام و نشانی نیست اینجا مدفن فرزندان روح الله است.
اینجا شهداء شعله شعله آب شدند و در ذهن زمین حل کردیدند و عده ای که سرشار از احساس پروانه ها هستند به دنبال چشمه ی حیاتند و شهداءچشمه حیات جاودان هستند اگر جرعه ای از صبوی معنوی شهداء بنوشی حیات ابدیت تضمین است. اینجا خاک، ندای انالحق سر می دهد و شیطان پس از قرن ها بر خاک سجده کرده، اینجا منزل و مأوای عشاقی است که خورشید را جرعه جرعه نوشیدند و آسمانی شدند و رفتند. اینجا آیه شریفی «إنی أعلم ما لا تعلمون» را که خدا فرموده خوب معنی می شود و سرش فاش می گردد. خدا می دانست که مردانی می آیند از قتیله باران و از تبار نور و روشنایی و دین او را با خون رنگامیزی می کنند. خدا می دانست که بالاتر از سرخی خون شهید رنگی نیست.
«چه غافلند دنیا پرسنتان و بی خبران، که ارزش شهادت را در صحیفه های طبیعت جستجو می کنند و وصف آن را در سرودها و حماسه ها و شعر ها می جویند و در کشف آن از هنر تخیل و کتاب تعقل مدد می خواهند و حاشا که حل این معما جز به عشق میسر نگردد.»
شرهانی، نامی است که وجود انسان را می لرزاند و حس می کنی روی گسل زلزله ایستاره ای.
اینجا مکانی است که هم کیش می شوی و هم مات. بی آنکه بخواهی و متوجه باشی.
در شرهانی باید دلت را خانه تکانی کنی تا شهداء را دعوت کنی تا حضور محبوبه های خدا را درک کنی و لمس نمایی.
اینجا اگر به صاحب خانه دل بدهی عرشی می شوی. آخوربین نمی شوی آخر بین می شوی. از اینجا می شود تا آسمان پل زد.
کم کم بوی سیب می وزد؛ و استخوان ها بوی مدینه می دهد.
اینجا منطقه ای است که اگر دل به خدا بدهی رنگ خدا می گیری، رنگی ثابت و بدون تغییر. مگر غیر از این است «صبغة الله و من احسن من الله صبغة».
باد ضجه می زند و آسمان مبهوت به پس صحنه های عاشورا می نگرد.
به آنهایی می نگرد که آمداند با برادران ایمانشان درد دل کنند و معنی می کنند و به آنهایی نگاه می کند که فلسفه حیات را معنی می کنند و به آنهایی نگاه می کند که فلسفه حیات را تفسیر کردند و رفتند.
فلسفه حیات را تفسیر این دو حرف حافظ باید دانست با دوستان مروت با دشمنان مدارا، یا به عبارت آسمانی «أشداء علی الکفار رحماء بینهم». 
اینجا می شود دایره المعارف غیرت و همت و... را نوشت.
اینجا باید با خاک بازی کرد و حرف زد تا حرف بزند و نشانی گنج را بدهد.
اینجا باید ساخت و سوخت تا آموخت.
اینجا شرهانی است قطعه ای از ملکوت و بهشت.
اینجا سعادت آباد است، نه شرهانی.
شرهانی نام مستعار بهشت است.
شهداء در آغوش گرم شرهانی استراحت می کنند و به خوابی ظاهری و بیداری باطنی فرو رفته اند.
شهداء حضور گرم گروه تفحص را خوب حس می کنند و لی در لذت می برند و از فلسفه یافتن خرسندند.
باید از شیخ بپرسی که چگونه می شود با چراغ درپی انسان بود؟
اینجا باید چراغ دلت را دوشن کنی تا شهداء را ببینی. زمین شرهانی آبستن هزار هزار لیلی است باید مجنون وار به دنبال لیلی ها باشی، شرهانی شرهانی نبود شهداء شرهانی را قدمگاه و زیارتگاه و شرهانی کردند. خدایا! خاک یا آتش؟! تو بهتر می دانی. شیطان تکبر کرده بود که شعار «خلقتنی من نار و خلقتنه من طین» را سر داد.
من حس می کنم ابوالتکبر و ابوالنادمین شرمنده است.
الان فلسفه خلقت انسان خاکی را می داند.
اگر نار می سوازند خاک شرهانی هم دل را و هم وجود را می سوزاند.
اگر نار نورانیت و روشنایی دارد خاک شرهانی نیز نورانیت و روشنایی غیر قابل توصیفی را به زائران هدیه می دهد.
شرهانی قدمکاه خداست؛ شرهانی شرح دلدادگی عاشق ها و معشوق های واقعی است و نه مجازی و خیالی. شرهانی شرح آنی نیست شرح زره به زره و شرح گذشته های نه چندان دور است. شرهانی شرح زندگی افلاکیان خاک نشین است. شرهانی را باید در شرهانی جست، شرهانی پادگان خداست که سربازانش نامریی هستند و رویایی نیستند.
ذره ذره خاک بوی باروت و خون می دهد. خاک تسبیح می گوید و ذکر.
اینجا هم می شود راه رفت و هم نمی شود هم می شود گریه کرد و هم نمی شود.
اینجا با آنجا و همه جا فرق دارد. اینجا جمال آفتاب را باید در خاک پیدا کنی خوب که بو می کنی ریه هایت پر از شهید می شود. اصلاً شهید می شوی و آسمانی.
خاک را که ورق ورق می زنی قصه زندگی هابیل تکرار می شود و آدم مات و مبهوت از پنجه های سرخ تاریخ.
اینجا سرزمینی است که اندیشه های خشک شکوفا می شود و اینجا اول است باید مسیر خودت را به سمت کوچه های آسمان تغییر بدهی.
اینجا اگر عقب بمانی برای همیشه عقب مانده ای و اگر جلو بروی برای همیشه جلو می روی.
اینجا راه صد ساله را می شود یک شبه طی کرد.
کجای این زمین را باید گشت؟ هر جا که بوی عشق بر خیزد.
فقط کافی است مقداری خاک برداری و بو کنی. مست که شدی یقین می کنی تربت لیلی همین جاست بعد باید زیر لب زمزمه کنی :«یا لیتنی کنت ترابا» و وا اسفا سر بدهی و پل های گذشته را ترمیم و مرمت کنی و آینده را بسازی.
کجای این زمین را باید مثل صفا و مروه هروله کنی تا گناهت مثل برگ های درخت بریزد؟
کجای این زمین باید ایستاد و به خدا زل زد. کجای این زمین به خدا نزدیکتر است و دستت به خدا می رسد؟ کجای این زمین را بگرد تا خودم را پیدا کنم و تو را دریابم؟ و... کجای این زمین را باید با چشم شخم زد؟!

منبع : کتاب « سفر به سرزمین نور »، بهزاد پودات، ص 6

 

جعفر نظری مسئول یادمان شهدای شرهانی

 باشروع جنگ تحمیلی ارتش ‍ژیم بعثی در اولین روزهای جنگ تجاوز خود را برای اشغال شهر دهلران از محور موسیان
آغاز نمودمردم غیرنظامی و بومی با ابتدائی ترین سلاحهای خودبمدت 18روز در مقابل
ارتش تادندان مسلح عراق مقاومت کردند که از آن بنام اولین مقاوت در تاریخ دفاع مقدس
استان ایلام یاد می شود در این عملیات که بنام نبردموسیان معروف است دونفر از سران
دو ایل دهلران یعنی ایل کرد و ایل لر بنام شهیدان الیاس ملکی و خانمحمد محمدی و
دونفر پاسدار بومی بنامهای دانیال لیاقتمند و ناصر جعفری به شهادت رسیدند .دشمن بعث
در تاریخ 18مهرماه 59 شهر دهلران و روستاهای بخش مرکزی و موسیان را به اشغال خود
درآوردکه پس از 19ماه عملیات بزرگ فتح المبین در این سرزمین آغاز و بخشی از خاک
کشورمان آزاد شد ودشمن عقب نشینی کرده وبرروی ارتفاعات حمرین و چم هندی مستقر شد در
برجاده دهلران اندیمشک تسلط داشت لذا رزمندگان اسلام عملیات بزرگ دیگری به نام "
محرم " برای بدست اوردن ارتفاعات ، دستیابی به تأسیسات نفت و گار منطقه آغاز
کردند
 
عملیات محرم در تاسوعا و عاشورای سال 1361 از سه محور موسیان ،نهرعنبر و
شرهانی باشرکت یگانهایی از ارتش و سپاه از جمله لشکر 8نجف اشرف به فرماندهی شهید
حاج احمد کاظمی ،لشگر14امام حسین به فرماندهی شهید حاج حسین خرازی ولشگر 17علی ابن
ابیطالب به فرماندهی شهید مهدی زین الدین بارمز یا زینب (س) آغاز شد . در اولین شب
این عملیات در محور عین خوش به سمت شرهانی با توجه به اینکه دشمن در غرب رودخانه
دویرج قرار داشت لشگر14امام حسین (ع) اصفهان بعنوان خط شکن در این محورمستقر که
همزمان در همان شب، بارانی سیل آساشروع به باریدن کرد که در اثرطغیان رودخانه دویرج
رزمندگان اسلام برای عبور بامشکل مواجه می شوند لذا باوجود مشکلات
فراوان یک گردان از لشگر14 امام حسین (ع) که رزمندگان اصفهانی بودند جهت عبور از
رودخانه داوطلب می شوند گفتنی است اگر این رزمندگان از رودخانه عبور
نمی کردند و به خط دشمن حمله نمی بردند تعداد سه یگان دیگر کاملا در
محاصره قرار می گرفتند بهمین دلیل در هنگام عبور تعداد 400 نفر از رزمندگان اسلام
در موجهای وحشی دویرج گرفتار می آیند و به شهادت می رسند وتعداد اندکی از آنها موفق
به عبور می شوند و همان افرا خط دشمن را می شکنند
عملیات محرم با همکاری وی‍ژه نیروهای محلی در شناسایی و اطلاعات و عملیات صورت می گیردوگردان 505محرم که متشکل از رزمندگان بومی دهلران است برای اولین بار در این عملیات شرکت می
کنند
عملیات غرور آفرین محرم دستاوردهای
بسیاری داشت که به اهم انها اشاره می کنیم:
انهدام 490دستگاه تانک و نفربر وخودور و فروند هواپیماه غنیمت گرفتن 451 دستگاه تانک و
نفربروخودرو وتفنگ 106 موشک انداز وانواع ضدهوایی و خمپاره انداز
در این عملیات مهم بیش از 7000 نفر از ارتش کفر کشته و 3400 نفر نیز به اسارت نیروهای اسلام درآمدند 850 کیلومتر از خاک جمهوری اسلامی ازجمله سلسله جبال حمرین حوضچه های مهم نفت و گاز منطقه بیات و موسیان  و70حلقه چاه نفتی آزاد شد ورزمندگان اسلام بربخشهایی از خاک عراق تسلط یداکردند

 عملیات محرم از شاخص ترین عملیاتهای
رزمندگان اسلام است که شکل گرفتن یگانهای رزم درسپاه وتعقیب دشمن درخاک عراق برای ایجاد فشار و خروج دشمن از بخشهای مهم خاک کشورمان وهمچنین آزاد شدند تأسیسات مهم اقتصادی نفت و گاز که در اشغال ارتش بعث قرار داشت وکوتاه کردن دست دشمن از گلوله
باران مسیرجاده مواصلاتی  اندیمشک دهلران که در واقع خط انتقال غرب به
جنوب کشور بود وتسلط نیروهای خودی بر روی ارتفاعات مهم 175، 178، وقله 290 که کاملا برجاده های تدارکاتی عراق تسلط داشت را می توان از دستاوردهای آن عنوان کرد                                                                        
دلیل وسعت این عملیات و دست به دست شدن بخشی از خاک کشورمان بین رزمندگان اسلام و ارتش بعث عراق پیکرمطهر تعدای از شهدای گرانقدر در معرکه باقی می ماند که با پایان گرفتن جنگ گروههای تفحص پیکرشهدا در
منطقه شرهانی که کانون عملیات محرم بود مستقر شدند و پس از احداث بنائی بسیار
زیبادر منطقه شرهانی به نام معراج شهدا پیکرهای مطهر بسیاری از شهدا کشف و به دست خانواده هایشان رسید
هم اینک منطقه شرهانی
بعنوان  نقطه ایثار و یکی از سندهای افتخاردوران دفاع مقدس محل
برگزاری دعای پرفیض عرفه و
محل زیارت کاروانهای راهیان نور از سراسر کشور

است که دارای آثار بسیارماندگاری از آن دوران از جمله سنگر ،خاکریز، ادوات زرهی
تانک و نفربر های منهدم شده موانع خورشیدی ، سیم خاردار و میادین مین دست نخورده و کانال بسیار مشهور شرهانی که توسط دشمن وبا طرح وحمایت و  ابتکارات
کشورهای دنیا برای رژ‍یم عراق ساخته شده به طول 90کیلومتر و عرض 5 متر و عمق 6 متر ا بکار بردن انواع موانع انفجاری و سیم خاردار بعنوان سدی برای عبور
رزمندگان اسلام احداث شده است ، قرار دارد که این کانال بسیار مهم از شرهانی تا
منطقه فکه پس از عبور از شرایط مختلف طبیعی منطقه و پستی و بلندیهااحداث شده است هم اکنون کاملا دست نخورده مورد بازدید کاروانهای راهیان نور می باشد


شرهانی-روز عرفه- معراج شهدا

 


/ 16 نظر / 139 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

سلام واقعا جالب بود ممنونم از حضور سبزت رنگین کمانی به ازای هر طوفان، لبخندی به ازای هر اشک، دوستی فداکار به ازای هر مشکل، نغمه ای شیرین به ازای هر آه، و اجابتی نزدیک برای هر دعا....... التماس دعا ....

محمد

امین جان این قالب بهتره واقعا قشنگه افرین از کجا گیرش اوردی .؟

محمد

کارت درسته میمی درست.

سید

سلام دوست عزیز از اینکه ما رو قابل دونستی تشکر میکنم از دیدن وب پر محتوا و جالب شما حقیقتا لذت بردم دوست عزیز در مورد سوال که پرسیده بودید من هم شنیده ام که امامزاده سید اکبر از برادران جد بنده میباشد. اما به طور کامل خواهم پرسید با سند. بازهم از شما تشکر میکنم و اگر قابل میدانید ما را با اسم (امامزاده سید صلاح الدین محمد (ع) آبدانان) لینک کنید ما شما را با افتخار لینک کردیم . در ضمن از شما دعوت میکنم یه سر به شهر ما بزنید و امامزاده ما را حتما زیارت کنید.[گل][گل][گل]

حسین

راهیم با ولایت تا شهادت

سید

سلام دوستان با پست جدید به روزیم به ما هم سر بزنید.

مهندس عارف

سلام امین ازشرهانی چه خبر؟ وبلاگت خوبه ولی خیلی اغراق توشه راجع به دهلران می گم یه کم تغییرش بدی عالی میشه !!!!!!!!!!!

احسان علیپور

سلام احسان میگه ازطرف من بگوخیلی دوست دارم یه دونه ای حالاهرفکری داری بکن !!!!!

کوهیار

سلام داش امین دمت گرم واقعا وبلاگ قشنگی داری

.....

شرهانی یعنی بهشت شرهانی قلب جبه هاست