یه شعر از خودم.......عشقست شرهانی

اسلام ای شرهانی ایران           اینجا دهلرن خاک دلیران

اسلام موسیان و دشت عباس    شرهانی مجنون دست عباس

هر که آمد سوی شرهانی          این رو به آن رو ،شد روحانی

جانم فدای تو شرهانی              چند سال است مبزبان شهیدانی

برای معراج تنگ است این دل       شرهانی طلب کردست این دل

دلم میخواد برم مقطلهایش          پنج تن ،ده تن و کربلایش

سنگرهای خاکی و میدان مین      زیباتر از این برایمان نیست

الله و اکبر ز دشت بازش              بوی خاک و هوای نازش

وقت غروبش گریه و زاری            دست و دلم گم، کنم گدایی

آرزوی من خادمی  تو                  جارو و صاقیِ، زاعر تو

بوی شهیدان آید ز سویت           متبرک شوم از آب وزویت

شرهانی من عاشورایی             فرقی ندارد تو کربلایی

ازن دوخول کربلایی                   آرامش به روح زاعرایی

آرزوی دیگر دارم الهی                بعدش بمیرم شوم فدایی

ببینم رهبرم نایب مهدی            سید علی جان ای خامنه ای

 

   + امین عبدالی - ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٤