نویسنده : امین عبدالی - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٥

نمیگم چیه برو به ادامه..............

..

....


تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

----------------------------------------------------------------------------------------------

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

-----------------------------------

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

مین یابی در دهلران