یه موضوع جدید

نمیگم چیه برو به ادامه..............

..

....


تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

----------------------------------------------------------------------------------------------

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

-----------------------------------

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

تنهاترین تنهای تنها

 

تنهاترین تنهای تنها

مین یابی در دهلران

 

 

   + امین عبدالی - ٢:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٥