...

به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان!»
لبخند زد.
پرسیدم:
 «چرا می خندی؟»
پاسخ داد:
«از حماقت تو خنده ام می گیرد»

   + امین عبدالی - ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱/٢٤