پدرم

رفتی ولی مهر و وفایت ماندى شد

           همیشه در دل ما،خاطراتت خواندنی شد

                       یقین هرگز نگردد ،زحمت و رنجت فراموش

                                           تو را رحمت ،که راهت،راهنمای زندگی شد

پدرم بارش باران خدا بود

پدرم حاکم پیمان و وفا بود

پدرم جلوه ایمان و رضا بود

پدرم در همه حال کارگشا بود

پدرم آیت آینده ما بود

   + امین عبدالی - ۸:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱۳