حکایت جالینوس و دیوانه

 

حکایت جالینوس, حکایت جالینوس و دیوانه

 

جالینوس روزی از راهی می گذشت، دیوانه ای او را دید مدتی به رخسارش نگریست و سپس به او چشمک زد و آستینش را کشید. جالینوس وقتی به پیش یاران و شاگردان خود آمد گفت : «یکی از شما داروی بهبود دیوانگی به من دهد.» یکی از آنان گفت : «ای دانای هنرمند داروی دیوانگی به چه کارت آیدت ؟»

جالینوس پاسخ داد : «امروز آمده دیوانه ای به رخسارم نگریست و خندید و آستینم را کشید. او از من خوشش آمده بود.»
شاگرد گفت : «این چه ربطی به دیوانگی تو دارد ؟»
جالینوس گفت :


گر ندیدی جنس خود کی آمدی     کی به غیر جنس، خود را بر زدی
چون دوکس باهم زید بی هیچ شک   در میانشان هست قدر مشترک

   + امین عبدالی - ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢