چند جمله قشنگ

چله نشین فنا درشب طوفانیم/داغ کدامین گناه خورده به پیشانیم/همسفربادها رفته ام ازیادها/فاصله اى پیش نیست تا شب ویرانیم/.

 

 

 


اگه یه روزاحساس کردی دلت میخوادکسی روازیادببری چشمهات وببندونبودنش روتصورکن اگه چشمات خیس شد.بدون که داری به دلت دروغ میگی

 

 هیچ وقت ازخدانخواستم همه دنیامال من باشه فقط خواستم اونی که دنیای منه مال هیچ کس نباشه  

 

 قاصدک! شعرمرا ازبرکن، بروآن گوشه باغ، سمت آن نرگس مست وبخوان درگوشش وبکوباورکن،که یک نفریادتوراهرکزازیادنخواهدبرد!

باز باران بارید. خیس شد خاطره ها. مرحبا بر دل ابری هوا. هرکجا هستی باش. اسمانت ابی. و تمام دلت از غصه ی دنیا خالی

من آن شمعم که شبهادرشبستان تومیسوزم به ظاهرشادودرباطن زهجران تومیسوزم

 

کاشکی پرنده پر نداشت،ازپریدن باز باران بارید. خیس شد خاطره ها. مرحبا بر دل ابری هوا. هرکجا هستی باش. اسمانت ابی. و تمام دلت از غصه ی دنیا خالیخبر نداشت،درخت باغ آرزوش دغدغه تبرنداشت... .

 

گاهی قلبهایمان نیازبه آرامشی دارندکه بایادکردن دوستانمان به آن میرسیم

 

 

 

به نام خدایى که هستى رابامرگ،دوستى رابى رنگ،زندگى رابارنگ،عشق رارنگارنگ،رنگین کمان راهفت رنگ،شاپرک راصدرنگ...ومن رادلتنگ دوستان آفرید...

 

سخت است دلتنگ قاصدک بودن درجاده اى که درآن هیچ بادى نمى وزد

 

همین که دردلم باشی غمی نیست، بمان چون ماندنت کارکمی نیست.

 

بازینت قصه ات عبادت کردم/باخنده ات احساس سعادت کردم/بگذار همیشه بنگرم درچشمت/حالا که به چشمان توعادت کردم

 

سرخوش آن لحظه که ازدوست سلامی برسد بیخبرباشی وازدوست پیامی برسد

 

 درتقویم رفاقت ما ،روزی به نام" فراموشی" وجودندارد!!!

 

قلب ماسکونتگاه کسانیست که ازاعماق وجودمان دوستشان داریم حتی درفاصله ها

 

سبدی هست دراندیشه من که پرازگل بدهم هدیه به تو غافل ازآنکه توخود نابتری یک جهان گل بخورد غبطه به تو

 

دمی بادوست بسربردن دوصددنیابهادارد_خوشاآنکس که دردنیارفیقی باوفادارد.

 

درطلوع دوستی هرگزغروبی نیست پس زندگی کن بخاطر کسی که دوستش داری.

 

دلم به بهانه توگریست بگذار بگریدوبداندکه هرآنچه خواست همیشه نیست.

 

دلتنگی همیشه ازندیدن نیست ، لحظه های بی خبری پراز دل تنگیست.....!

 

معطرگشته بابویت تمام عالم هستی-بدان تاآسمان برجاست توسلطان دلم هستی

 

"دلتنگى"حس نبودن کسى است که تمام وجودت یکباره تمناى بودنش را میکند...

 

اگه سنگم زنی سنگت ببوسم اگه زهرم دهی زهرت بنوشم اگر غسلم دهی با آب کافور کفن پاره کنم رویت ببوسم

 

   + امین عبدالی - ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱۳