چو چو (چیستان)

 در این پست چنتا از از چیستانهای قدیمی  که دوران بچگی شنیدم رو براتون نوشتم ببخشید که بعضی جاهاشون رو درست معنی نکردم                        خودم هم نفهمیدم چی نوشته

چو چو

ترجمه

جواب

چی دیرم  وَ  راس    ده چو   دست و پا  دیری  و پشت  دچو       

چیزی دارم که راست میره دست و پا داره  با پشت میره

مَشک(کُولَک)

چی زرد زلقنی هه نو  بور کولکنی      

چیز زرد طلایی داخل  چیز قهوه ای پورز داری(پوست)

روغن(در قدیم روغن را داخل پوست نگاه داری میکردند)

هلریه ملریه هر سر   

کَلی  چل  تَریه  

هلریه و ملریه روی هر لبه چهل( سیاه پوش)

 مژه چشم

سوز و خورم تَش ده     

بَغَلی  بی  گِه شیرین و گِه تَل بی

سبز و خرم اتش در بغلش بود گاه شیرین گاه تلخ بود 

کلکو(باکه) ..

گُوری سوز  سَمنی نه در هوا نه در زمی   

چاله ای سبز و سنگی نه در  هواست و نه در زمین

آسیاب

آقلو دو نیس مه نو صاحب تدبیر  کی دیه مرخ سفید

گِه وارک  گِه پیر      

آقلا ای دانا ها. صاحب تدبیر کی دیده مرغ سفید گاه جوون و گاه پیر

ماه

   + امین عبدالی - ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱